Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
Όλα (36)Παγκόσμιος κόσμος (1)Χειροτεχνία και κατασκευή (1)Τέχνες και πολιτισμός (9)Δημιουργικότητα και Σχέδιο (7)Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας (3)Προσωπική ανάπτυξη (11)Διεθνή και διαπολιτισμικά (4)

Εκπαιδευτικές Playlists

Ολοκληρώστε την Playlist εκμάθησης και κερδίστε ψηφιακά Ανοιχτά Σήματα

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

Προτεινόμενες Δεξιότητες

ESCO
#reflexion
ESCO
#modern languages
ESCO
#language
ESCO
#graphic design
ESCO
#use dialect
ESCO
#support cultural diversity
ESCO
#translate foreign language
ESCO
#personal development
ESCO
#social interaction
ESCO
#use localisation tools

Τελευταίες ευκαιρίες

Ακολουθήστε το ενδιαφέρον σας για να βρείτε τι θέλετε να μάθετε και να μάθετε

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

View organisers

Εγγραφείτε ως διοργανωτής και προωθήστε τις ευκαιρίες σας στο Uniser

Προβολή όλων των διοργανωτών

Strategic Partners

Partners contributing to Let's Play VET! project outputs

Partners%20contributing%20to%20Let%27s%20Play%20VET%21%20project%20outputs


Funding Support

Funding support for Let's Play VET! strategic partnership

Let%u2019s%20Play%20VET%21%20project%20is%20co-funded%20by%20the%20Erasmus+%20programme%20of%20the%20European%20Union


Let’s Play VET! project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union (Contract Number: 2017-1-IT01-KA202-006184). This website reflects only the author's views and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Partners of the strategic partnership "Let’s play VET!" developed this platform with the European Union's Erasmus+ support. Contact info@switchlearning.eu
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists